Voor dierenartsen. 
 
Voor collega-dierenartsen:
 

1/ Hoe zijn wij georganiseerd:

- Er is altijd minstens één dierenarts fysiek aanwezig in de kliniek, dag en nacht.  
- Onze dierenartsen van wacht (ook de jongeren) zijn goed opgeleid en getraind om bij een spoedgeval de eerste zorgen toe te dienen en om het dier te stabiliseren.
- Er is ook altijd een meer ervaren dierenarts van 'tweede wacht'.  Deze zal opgeroepen worden als de dierenarts van wacht dit nodig acht.  Typische voorbeelden hiervan zijn maagtorsies en uitgebreide trauma-patiŽnten.  J. Nackaerts, K. Bomans en F. Maddens hebben hiervoor een beurtrol opgesteld.  
- De wachtdienst is er enkel voor spoedgevallen.  Er kunnen geen gespecialiseerde onderzoeken aangevraagd worden tijdens nacht en weekend.  Er kan evenmin een andere dierenarts geŽist worden.  Het is onze dierenarts van wacht die, na een klinisch onderzoek, beslist welke verdere onderzoeken en behandelingen er nodig zijn tijdens de spoed.
- Indien meer gespecialiseerde onderzoeken nodig zijn, zal het dier gehospitaliseerd worden en later verder onderzocht en behandeld worden.  Het zal dan gestabiliseerd worden en de nodige pijnmedicatie krijgen indien nodig.
- Voorbeeld: u kan geen 'echo abdomen' aanvragen tijdens de wachtdienst.  Indien het een dringend geval betreft, kan het doorverwezen worden als een spoedgeval en zal onze dierenarts van wacht beslissen welke onderzoeken nodig zijn.  Zij/hij kan eventueel wel een 'echo fast' uitvoeren, het dier stabiliseren en hospitaliseren en dan kan later een uitgebreid echografisch onderzoek uitgevoerd worden door één van onze meer ervaren dierenartsen.    
- Wij doen GEEN huisbezoeken tijdens de wachtdienst en zeker nooit voor doorverwijzingen.  Wij zijn altijd bereikbaar en beschikbaar IN de kliniek.
- Sommige dierenartsen verwijzen ook naar ons tijdens hun afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens hun verlof of enkelen zelfs elk weekend.  Meestal is dit geen probleem en wordt dat dan ook aanvaard.  Toch moet dit aangevraagd worden ivm deontologie.  Ö. Een paar afspraken maken hierover is noodzakelijk Ö   
 
 
2/ Wij vragen bij het doorverwijzen:
 
- Dat er steeds een afspraak gemaakt wordt en niet zo maar doorverwezen wordt.  Laat best de eigenaar zelf bellen om een afspraak te maken.  Wij willen dat uw klant bij ons bij de meest ervaren dierenarts (voor dit probleem) terecht komt.  Onze assistente kan dan ook nuttige inlichtingen geven, zoals nuchter moeten zijn of niet.  
- Dat u zoveel mogelijk informatie meegeeft met de eigenaar of per mail doorstuurt.  Reeds uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, zoals bloedonderzoeken en Rx-foto's.  Enkel zo vermijden we dat bepaalde onderzoeken terug gedaan moeten worden en nog eens betaald moeten worden door de eigenaar.  Ingestelde behandelingen: welke geneesmiddelen en welke doseringen, deze zijn belangrijk om ongelukken te vermijden.  
- Dat wij duidelijk ingelicht worden welke onderzoeken en behandelingen gevraagd worden. 
 
 
3/ Wij beloven:
 
- Dat u een voorlopig verslag per mail ontvangt bij opname van uw patiŽnt in onze kliniek.
- Dat u bij ontslag uit de kliniek een definitief verslag ontvangt. 
- Natuurlijk is de behandelende dierenarts ook steeds bereid telefonisch meer uitleg te geven.
 

4/ Bloedtransfusies:

- Wij hebben bij de bloedbank EVBN een abonnement en beschikken dus altijd over Fresh Frozen Plasma en Packed Cells. 
 

5/ Bij problemen, klachten of suggesties:
 
- Laat het ons aub weten, zodat we de dienstverlening kunnen verbeteren !
 

Collegiale groeten,
 
Johan Nackaerts 
Katrien Bomans
  DIERENKLINIEK KRUISBOS                                       Tel.  016 44 42 87